03. พิมพ์พิเศษ กลมครึ่งองค์ เนื้อชนวน (ด้าน).4
04. (๑.๒) พิมพ์พิเศษ กลมเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้า ซาติน - 1
04. (๑.๒) พิมพ์พิเศษ กลมเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้า ซาติน - 2
04. (๑.๒) พิมพ์พิเศษ กลมเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้า ซาติน - 3