Εκδρομή στον Ελικώνα 1/11/21:

DSC_0002
DSC_0005
DSC_0012
DSC_0016
DSC_0022
DSC_0024
DSC_0028
DSC_0033
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0040
DSC_0044
DSC_0045
DSC_0047
DSC_0049
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0057
DSC_0060
DSC_0062
DSC_0069
DSC_0071
DSC_0076
DSC_0082
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0099
DSC_0101
DSC_0103
DSC_0108
DSC_0112
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0122
DSC_0126
DSC_0128
DSC_0132
DSC_0139
DSC_0144
DSC_0148
DSC_0150
DSC_0157
DSC_0162
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168