04. ไตรมาส 63 - เสมา เสือคาบแก้ว - มช.1_resize_2000x2000
04. ไตรมาส 63 - เสมา เสือคาบแก้ว - มช.2_2000x2000
04. ไตรมาส 63 - เสมา เสือคาบแก้ว - มช.3_2000x2000
04. ไตรมาส 63 - เสมา เสือคาบแก้ว - มช.4_2000x2000