Download original image Report abuse

Yuzu, Awa Suzu Kaori, nyū sudachi (tane nashi sudachi)